Отримання статусу платежу

URL

Тип запиту

POST

Headers

Назва
Значення
Accept:
application/json;
Accept-Encoding:
UTF-8;
Content-Type:
application/json; charset=UTF-8;

Body запроса

{
"storeId" : "",
"orderId" : "ORDER-3196fa3007bc4b6dab8",
"showRefund": true,
"signature" : ""
}

Опис полів

поле
формат
опис
обов'язковість
storeId
str
Ідентифікатор магазину
так
orderId
64 символа
Унікальний номер платежу
так
showRefund
bool
true - отримати деталі повернення з платежу, false - отримати статус платежу без додаткових деталей про повернення
ні
showAmount
bool
true – отримати суму угоди, false – не отримувати.
ні
showInfo
bool
true - отримати додаткову інформацію для чека по угоді, false - не отримувати*
ні
signature
str
Уникальная подпись транзакции
так
*Додаткові параметри відповіді успішного платежу для виконання норм Наказу Міністерства Фінансів (посилання)
 1. 1.
  cardMask (string), номер картки у форматі 1234 44 ** 5678
 2. 2.
  bankName (string), банк. За замовчуванням PB.
 3. 3.
  authCode (string), код авторизації
 4. 4.
  rrn (string), код РРН
 5. 5.
  paymentSystem (string), платіжна система. На 05.08.21 можливі Visa або MC.
 6. 6.
  ownerName (string) - власник картки-платіжного засобу.
 7. 7.
  terminal (string) - термінал. Наприклад, X1111RJ2.
 8. 8.
  acquirer (string) - Наименование банка-эквайера

Розрахунок сигнатури для запиту

SIGNATURE - підпис запиту, обов'язковий параметр вважається за формулою encodeBase64 ( SHA1 ( password + storeId + orderId + password )), где:
 • encodeBase64 () - Функція зашифровує рядок у форматі BASE64;
 • SHA1 () - Стандартна хеш-функція SHA-1 повинна повертати бінарні дані;
 • "+" - Конкатенація текстового рядка.
Параметр
Значення
password
Пароль вашого магазину
storeId
Ідентифікатор магазину
orderId
Унікальний номер платежу
password
Пароль вашого магазину

Успішна відповідь

{
"state" : "",
"paymentState" : "",
"storeId" : "merchant",
"orderId" : "order_id",
"signature" : "",
"refunds": [
{
"Amount": 3049,
"CreateDate": "12.09.2020 19:42:16"
}
]
}

Успішна відповідь з параметром showInfo

{
"orderId": "7026121",
"paymentState": "SUCCESS",
"signature": "9QnkMz/ohu5P7Z1IRApSjxYFNfM=",
"info": {
"cardMask": "5168 74 ** 1111",
"bankName": "PrivatBank",
"authCode": "210810",
"rrn": "210810154732",
"paymentSystem": "Mastercard",
"ownerName": "ТЕСТ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ",
"terminal": "X1111RJ2",
"acquirer": "ПРИВАТБАНК"
},
"state": "SUCCESS",
"storeId": "01841655224A4951BBAF"
}

Відповідь з помилкою

{
"state" : "FAIL",
"storeId" : "merchant",
"orderId" : "order_id",
"message" : "error message",
"signature" : "37d9c9732fe843929deb01424fb4b0fa"
}

Опис полів

Поле
Опис
state
Статус відпрацювання запиту
paymentState
Статус обробки заявки на кредит
storeId
Ідентифікатор магазину
orderId
Унікальний номер платежу
message
Повідомлення про помилку
description
Опис платежу (Якщо пусте, то не повертається)
amount
Сума угоди
signature
Підпис запиту
refunds
масив з інфо по поверненню
Amount
сума повернення
CreateDate
дата повернення

Розрахунок сигнатури для відповіді

SIGNATURE - підпис запиту, обов'язковий параметр вважається за формулою encodeBase64 ( SHA1 ( password + state + storeId + orderId + paymentState + message + password )), де:
 • encodeBase64 () - Функція зашифровує рядок у форматі BASE64;
 • SHA1 () - Стандартна хеш-функція SHA-1 повинна повертати бінарні дані;
 • "+" - Конкатенація текстового рядка.
Параметр
Значення
password
Пароль вашого магазину
state
Результат відпрацювання запиту
storeId
Ідентифікатор магазину
orderId
Унікальний номер платежу
message
У разі помилки містить повідомлення помилки
paymentState
Статус обробки заявки на кредит
password
Пароль вашого магазину