Додавання опису платежу

URL

Тип запиту

POST

Headers

Назва
Значення
Accept:
application/json;
Accept-Encoding:
UTF-8;
Content-Type:
application/json; charset=UTF-8;

Body запроса

{
"storeId" : "",
"orderId" : "ORDER-3196fa3007bc4b6dab8",
"description": "",
"signature" : ""
}

Опис полів

Поле
Формат
Опис
Обязательное
storeId
Ідентифікатор магазину
так
orderId
64 символи
Унікальний номер платежу
так
description
Опис платежу
так
signature
Унікальний підпис транзакції
так

Розрахунок сигнатури для запиту

SIGNATURE - підпис запиту, обов'язковий параметр вважається за формулою
👍
encodeBase64 ( SHA1 ( password + storeId + orderId + description + password )), где:
  • encodeBase64 () - Функція зашифровує рядок у форматі BASE64;
  • SHA1 () - Стандартна хеш-функція SHA-1 повинна повертати бінарні дані;
  • "+" - Конкатенація текстового рядка.
Параметр
Значення
password
Пароль вашого магазину
storeId
Ідентифікатор магазину
orderId
Унікальний номер платежу
description
Опис платежу
password
Пароль вашого магазину

Успішна відповідь

{
"state" : "SUCCESS",
"message":"description successfully updated"
"signature" : ""
}

Відповідь з помилкою

{
"state" : "FAIL",
"message" : "error message",
"signature" : ""
}

Розрахунок сигнатури для відповіді

SIGNATURE - підпис запиту, обов'язковий параметр вважається за формулою
👍
encodeBase64 ( SHA1 ( password + storeId + orderId + state + message +password )), де:
  • encodeBase64 () - Функція зашифровує рядок у форматі BASE64;
  • SHA1 () - Стандартна хеш-функція SHA-1 повинна повертати бінарні дані;
  • "+" - Конкатенація текстового рядка.
Параметр
Значення
password
Пароль вашого магазину
storeId
Ідентифікатор магазину, надісланого у запиті
orderId
Унікальний номер платежу, надісланого у запиті
state
статус відповіді (SUCCESS або FAIL)
message
Повідомлення у відповіді
password
Пароль вашого магазину