Повернення платежу

URL

Тип запиту

POST

Headers

Назва
Значення
Accept:
application/json;
Accept-Encoding:
UTF-8;
Content-Type:
application/json; charset=UTF-8;

Body запроса

{
"storeId" : “asfdasdfasdf",
"orderId" : "ORDER-3196fa3007bc4b6dab8",
"amount": 300.00,
"recipientId":"qwerty1234",
"signature" : "vBh0dOhvJuUz1tKOrNVZy/Q34zo="
}

Описание полей

Поле
Формат
Опис
Обов'язкове
storeId
Ідентифікатор магазину
так
orderId
64 символа
Унікальний номер платежу
так
amount
Остаточна сума покупки
так
recipientId
Ідентифікатор одержувача за замовчуванням береться основний одержувач. Встановлення основного отримувача відбувається у профілі магазину.
ні
signature
Унікальний підпис транзакції
так

Розрахунок сигнатури для запиту

SIGNATURE - підпис запиту, обов'язковий параметр вважається за формулою encodeBase64 ( SHA1 ( password + storeId + orderId + withoutFloatingPoint(amount) + password )), где:
  • encodeBase64 () - Функція зашифровує рядок у форматі BASE64;
  • SHA1 () - Стандартна хеш-функція SHA-1 повинна повертати бінарні дані;
  • withoutFloatingPoint () - Функція повертає число без плаваючої точки;
  • "+" - Конкатенація текстового рядка;
Параметр
Значення
password
Пароль вашого магазину
storeId
Ідентифікатор магазину
orderId
Унікальний номер платежу
amount
Остаточна сума покупки, без плаваючої точки (кома). Приклад: "Amount": 301.00, то сигнатуру необхідно передати 30100
password
Пароль вашого магазину

Успішна відповідь

{
state: "SUCCESS",
storeId: "X1114B6L",
orderId: "ORDER-3196fa3007bc4b6dab8",
signature: "2CnBRCAqV/BfNghrHUvHjEcGJZk="
}

Відповідь з помилкою

{
state: "FAIL"
storeId: "X1114B6L"
orderId: "ORDER-3196fa3007bc4b6dab8",
message: "Платеж не найден",
signature: "2CnBRCAqV/BfNghrHUvHjEcGJZk="
}

Опис полів

Состояние
Опис
state
SUCCESS - Операція проведена успішно, FAIL - Виникла помилка
storeId
Ідентифікатор магазину
orderId
Унікальний номер платежу
message
Повідомлення про помилку
signature
Підпис запиту

Розрахунок сигнатури для відповіді

SIGNATURE = encodeBase64 ( SHA1 ( password + state + storeId + orderId + paymentState + message + password ))
  • encodeBase64 () - Функція зашифровує рядок у форматі BASE64;
  • SHA1 () - Стандартна хеш-функція SHA-1 повинна повертати бінарні дані;
  • "+" - Конкатенація текстового рядка.
Параметр
Значення
password
Пароль магазину
state
Результат відпрацювання запиту
storeId
Ідентифікатор магазину
orderId
Унікальний номер платежу
message
У разі помилки містить повідомлення помилки
password
Пароль вашого магазину